Przebieg terapii

Leczenie jąkania podzielone jest na kilka etapów.

KONSULTACJA WSTĘPNA

Wbrew pozorom to ważny etap. Pacjent zapoznaje się ze szczegółami przebiegu leczenia i z wymaganiami, jakim będzie musiał stawić czoła. Kluczowym czynnikiem ułatwiającym leczenie jest silna motywacja i decyzja osoby jąkającej się na terapię.

TURNUS TERAPEUTYCZNY

Turnus terapeutyczny to centralna część terapii. Pacjent stopniowo uczy się płynnej mowy. Jest to tak zwana mowa terapeutyczna – znacznie zwolniona ale płynna. Turnus odbywa się we Wrocławiu, przez 12 dni bez przerwy ( z sobotami i niedzielami) po kilka godzin dziennie. Już po kilku dniach pacjenci wychodzą na ulice miasta, by trenować płynną mowę w naturalnym środowisku komunikacyjnym.

Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. Zaleca się, by podczas turnusu z osobą jąkającą się był obecny ktoś z rodziny lub inna bliska osoba, która będzie służyć pomocą i wsparciem.

SPOTKANIA

Comiesięczne, SPOTKANIA grupy terapeutycznej są niezwykle ważne dla powodzenia leczenia. Podczas nich pacjenci mają okazję sprawdzić swoje postępy w terapii i zapoznać się z kolejnymi krokami w leczeniu. Długość tego etapu ma charakter indywidualny uzależniony od tempa postępów w terapii. Zazwyczaj trwa kilka miesięcy.

Wyszukiwarka

Aktualności

Zapraszam serdecznie na konsultacje. Informacje pod numerem telefonu 692 825 888.